Flerfamiljshus

Vi gör det snabbt, snyggt, enkelt till konkurrenskraftiga priser – Telefon 040 – 46 65 65

Så här går en underhållsspolning till

En stamspolningen inleds med att källarrören spolas med hett högtrycksvatten ända ut till huvudledningen i gatan. För ett lyckat resultat  går vi fram och tillbaka flera gånger med rensslangen. Därefter spolas lägenhetsrören. Vanligtvis börjar arbetet på våningen längst ned där det finns mest avlagringar, för att sedan fortsatta uppåt i fastigheten. Till sist spolas fastighetens avluftning igenom, ända ner till källaren.

Kostnaderna som vi sparar

Underhållsspolar er förening stammarna och rören regelbundet? Känner din bostadsrättsförening till statusen, riskerna och eventuella kostnader för vattenskador i just er fastighet? Tre miljarder kronor. Varje år! Så mycket kostar det att åtgärda vattenskadorna i flerbostadshus. Värst drabbade är rekordårens fastigheter, som byggdes på 50- ,60- och 70-talen.

Kostnaderna för enskilda vattenskador ligger ofta i spannet 80 000 till 133 000 kr, men kan ibland bli ännu högre. Genomför regelbundna underhållsspolningar och undvik ovälkomna överraskningar. Fråga oss gäna om när det är dax för er att göra nästa spolning er fastighet!

Den mest kostnadbesparande, snabbaste, enklaste, mest effektiva  och långsiktiga lösningen för att undvika vattenskador i fastigheter är den Power Clean erbjuder. Vi arbetar med rena naturkrafter – vanligt vatten kontrollerat under högt tryck.

Ring oss på 040-46 65 65 eller maila på post@powerclean.se

Rätt använt är vatten den bästa rensningsmetoden mot avlagringar i avloppsledningar. På samma gång är det naturligtvis den mest miljövänliga – den är fri från kemikalier, pulver och andra lösningsmedel.

Undvik en obehaglig överraskning! Har du frågor om avloppsrensning, stopp i avlopp, högtrycksspolning eller andra relaterade frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Vi använder bara vatten – det tar ingen skada av

Steg 1

Avloppsstammarna spolas med ett roterande munstycke med bakåtriktade strålar och ett tryck på 250 bar. Munstycket arbetar sig uppåt i stammen, som blir helt ren från beläggning.

Steg 2

Kökssticken (ledningen från vask till stam) spolas med ett tryck på 250 bar och ett fram-åtriktat, roterande munstycke. Munstycke och slang förs genom vattenlåset ner genom stickledningen fram till stammen. När det når stammen startar spolningen genom att slangen arbetar sig bakåt. All beläggning pulveriseras och blåses ut i den renspolade stammen.

Steg 3

Golvbrunnen spolas med ett framåtriktat, roterande munstycke och ett tryck på 250 bar. Munstycke och slang förs från rensplugg genom vattenlås ut mot stammen. När de når stammen startar spolningen genom att slangen arbetar sig bakåt. All beläggning pulveriseras och blåses ut i den renspolade stammen.