Flerfamiljshus

Vi gör det snabbt, snyggt, enkelt till konkurrenskraftiga priser

Den snabbaste, mest effektiva och långsiktiga lösningen är den vi erbjuder. Vi arbetar med rena naturkrafter – vanligt vatten kontrollerat under högt tryck. Rätt använt är vatten den bästa rensningsmetoden mot avlagringar i avloppsledningar. Och naturligtvis den mest miljövänliga – den är fri från kemikalier, pulver och andra lösningsmedel.

Vi använder bara vatten – det tar ingen skada av

Steg 1

Avloppsstammarna spolas med ett roterande munstycke med bakåtriktade strålar och ett tryck på 400 kg. Munstycket arbetar sig uppåt i stammen, som blir helt ren från beläggning.

Steg 2

Kökssticken (ledningen från vask till stam) spolas med ett tryck på 250 kg och ett fram-åtriktat, roterande munstycke. Munstycke och slang förs genom vattenlåset ner genom stickledningen fram till stammen. När det når stammen startar spolningen genom att slangen arbetar sig bakåt. All beläggning pulveriseras och blåses ut i den renspolade stammen.

Steg 3

Golvbrunnen spolas med ett framåtriktat, roterande munstycke och ett tryck på 250 kg. Munstycke och slang förs från rensplugg genom vattenlås ut mot stammen. När de når stammen startar spolningen genom att slangen arbetar sig bakåt. All beläggning pulveriseras och blåses ut i den renspolade stammen.