Garanti & Villkor

Vi lämnar fem års garanti mot dålig avrinning i stammarna samt två års garanti för stickledningar från kök, badrum och toaletter, förutsatt att inte otillbörligt material spolats ut i avloppsledningarna.*

*Ovanstående garanti omfattar inte skadade eller felmonterade avloppsledningar inom och utom fastigheten, t.ex. om det förekommer rötter, bakfall, kalk/urinsten eller hål i ledningar, eftersatt vattenlås i kök, bad och gästtoaletter samt i fastighetens förekommande golvbrunnar.