Avloppsrör

I princip alla avloppsrör är tillverkade för att klara av hetta och kyla. Vi rengör så gott som alla olika sorters avloppsrör, rör anpassade för spillvatten så väl som för dagvatten, och oberoende av dimension.

Stopp i avloppet – minimera riskerna med professionell rengöring med Power Clean metoden