Besiktning

En besiktning görs för att du som ägare av bostaden ska kunna känna dig trygg och lugn med vetskapen om att allt står rätt till och att du uppfyllt eventuella krav på undersökningsplikt. Om det vid besiktningen skulle visa sig att någonting inte står rätt till så lämnar vi en fullständig rapport och beskriver problemet för dig. Självklart kommer vi även att lämna en uppskattning av kostnaderna för dig att ta ställning till innan vi går vidare för att åtgärda problemen.