Ett rent nöje som skonar miljön – när vi är i ledningen

Ständig utbildning kvalitetssäkrar vårt arbete

Det kvalitetssystem vi har och lever efter innebär i korthet att vi ska säkerställa rätt kvalitet på utförda uppdrag. Rätt kvalitet innebär att göra rätt från början och leva upp till kundens förväntningar på beställda produkter och tjänster.

Varje uppdrag grundas på en systematisk arbetsplanering, egenkontroll och dokumentering av arbetet. Naturligtvis innebär det också uppföljning av genomförda uppdrag, erfarenhetsåterföring och utbildning.

Vårt kvalitetssystem omfattar de tekniska, organisatoriska och administrativa rutiner som krävs för att bedriva ett arbete och leverera ett uppdrag med rätt kvalitet från Power Clean.

En miljövänlig metod

I vår metod använder vi vatten och högtryckstvätt helt fri från kemikalier. För att göra bilden fullständig är vår miljöpolicy noga genomtänkt.

Den lyder:
Vi ska sträva efter att integrera kretsloppstänkandet i vår verksamhet. Det innebär att vi så långt det är möjligt kommer att välja arbetssätt, metoder, system och material – som hushållar med naturens resurser – där användning av miljöskadliga ämnen undviks – med inriktning på brukarens hälsa och trivsel.

Vi ska vidare genom vår arbetsmiljöpolicy ta största möjliga hänsyn till avloppsteknikerns hälsa.
Vi ska verka för att alla anställda inom företaget får tillräcklig kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med denna miljöpolicy. Och det innebär i sin tur att vårt miljöarbete kontinuerligt utvecklas och förbättras.